NOVÁ HUDBA
PRO SVATÝ TÝDEN

Partneři

Idea

Na brněnském Festivalu duchovní hudby bude v březnu 2024 uveden unikátní projekt. Program tří hudebně liturgických večerů - zpracování textů, určených pro temné hodinky Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty zvaných Tenebrae obsahující 27 responsorií, Lamentací proroka Jeremiáše a Miserere, tedy vytvoření zcela nových duchovně vokálních děl rozdělené do šesti cyklů (pro každý z večerů dva) a vytvořených šestičlenným kolegiem skladatelů. Každý z těchto tvůrců je zároveň praktikujícím interpretem, tedy bude i součástí samotného hudebního nastudování a následného provedení, jež zajistí co nejpřesnější uchopení autorské představy díla. Klíčovým faktorem je důraz na soustředěné nastudování tzv. stagionu, jež proběhne v Římě v konsenzuálním obsazení vokálního kvartetu či kvintetu ve spolupráci s hráčem na varhanní pozitiv.

Není známo, že by se kdekoliv na světě v minulosti objevil podobně ideově a dramaturgicky koncentrovaný hudebně duchovní počin. Do výše zmíněného kolegia skladatelů byli vybrání tvůrci Lukáš Hurník, Jaroslav Pelikán, Tomáš Krejčí, Zdeněk Klauda, Ondřej Múčka a Jiří Miroslav Procházka, přičemž garantem projektu je Musica sacra – jednota na zvelebení církevní hudby a Velikonoční Festival duchovní hudby, zřizovaný Filharmonií Brno.

Rozdělení jednotlivých částí mezi skladatele, proběhlo losem symbolicky 25. 12. 2022 v kostele sv. Jakuba rukou farářem tamní farnosti R. D. Janem Pacnerem. Pořadí bylo vybráno takto:

Dramaturgie

Zelený čtvrtek:
Lukáš Hurníkprvních devět responsorií
Zdeněk Klaudaprvní tři Lamentace proroka Jeremiáše a Miserere
Více o akci
Velký pátek:
Tomáš Krejčídruhých devět responsorií
Jaroslav Pelikándruhé tři Lamentace proroka Jeremiáše a Miserere
Více o akci
Bílá sobota:
Ondřej Múčkatřetích devět responsorií
Jiří Miroslav Procházkatřetí tři Lamentace proroka Jeremiáše a Miserere
Více o akci

Medailonky tvůrců

Lukáš Hurník

Český skladatel, hudební publicista, moderátor a rozhlasový manager. Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal titul Ph.D. Jeho orchestrální skladby zazněly pod taktovkou Jiřího Bělohlávka, Libora Peška, Jamese Judda a dalších dirigentů. Muzikálová opera The Angels měla premiéru v roce 2006 v Národním divadle v rámci Pražského jara. Je znám taktéž jako neúnavný popularizátor vážné hudby, kterou již po relativně dlouhou dobu provádí jak v domovském Českém rozhlase, tak ve vysílání České televize. Je spoluautorem učebnic hudební výchovy pro základní a střední školy, pravidelně publikuje v hudebním tisku, i populárně naučné a čtivé knihy. Zastává funkci šéfredaktora hudebních stanic Českého rozhlasu D-dur a Jazz, v rozhlase působí již přes třicet let Od roku 2006 do roku 2010 zastával též funkci předsedy České hudební rady. Je laureátem Ceny Rudolfa II. za propagaci kultury a umění.

Zdeněk Klauda

Zdeněk Klauda Dirigent, klavírista a skladatel. Studoval na gymnázium Jana Nerudy a po absolutoriu gymnázia začal studovat obor dirigování u prof. Hynka Farkače na pražské AMU studium skončil v roce 2005. Od té doby je ve stálém angažmá v Národním divadle v Praze (k roku 2018 jako asistent dirigenta a vedoucí hudební přípravy). Jako skladatel publikuje u amerického nakladatelství „Alliance publications, Inc.“ V roce 2008 byl přizván k nastudování Dvořákovy Rusalky v rámci festivalu Salzburger Festspiele. Od té doby je pravidelně zván do prestižních evropských operních domů (Bayerische Staatsoper Mnichov, Opera Valencia či Opéra nationale de Paris). V roce 2012 se podílel na hudebním nastudování Janáčkových Příhod lišky Bystoušky pro legendární festival v Glyndebourne a v další sezóně pak Mozartovy Figarovy svatby tamtéž. V roce 2012 získal 3. cenu na dirigentské soutěži v Rumunsku. Jako asistent dirigenta v minulosti spolupracoval s mnoha významnými dirigenty (Franz Welser - Möst , Kyril Petrenko, Vladimir Jurowski nebo Tomáš Netopil).

Jaroslav Pelikán

Skladatel a hráč na příčnou flétnu je absolventem Pražské konzervatoře a HAMU v Praze. Od roku 1996 je prvním flétnistou orchestru Národního divadla v Praze. Jako sólista spolupracoval např. s Pražskou komorní filharmonií, Východočeskou filharmonií Pardubice, Talichovým komorním orchestrem, Severočeskou filharmonií Teplice, Karlovarským symfonickým orchestrem a s brazilským Orquestra da camera do Pará. V sólové hře se představil také v Japonsku, Brazílii, Německu, Maďarsku, Francii, Itálii aj. Skladatelsky se věnuje především instrumentální hudbě. Můžeme jmenovat např. koncerty pro hoboj (provedený mimo jiné v Tokiu za přítomnosti japonské princezny), flétnu, kytaru a fagot (objednaný pro Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2002), Dechový kvintet, Stabat Mater, Symfonii B dur, Betlémskou mši aj. Pro hobojovou soutěž MHS Pražské jaro 2008 zkomponoval Sonatinu.

Tomáš Krejčí

Absolvoval Konzervatoř a JAMU v Brně v oboru sólový zpěv a HAMU v Praze v oboru dirigování. Jako pěvec se věnuje převážně oratornímu repertoáru v oboru basbaryton /Haydn, Mozart, Schubert, Brahms, Dvořák, Martinů/ a je vyhledávaným interpretem soudobé hudby. Jako dirigent spolupracoval s Filharmonií Hradec Králové, Janáčkovou Filharmonií Ostrava, Západočeským Symfonickým Orchestrem Mariánské Lázně, Komorní Filharmonií Pardubice, Talichovým Komorním Orchestrem Praha a Ensemble Opera Diversa. Nastudoval a provedl opery Z. Fibicha, G.B. Pergolesiho a V. Blodka. V letech 1996-2000 působil jako druhý dirigent Českého Filharmonického Sboru Brno. V roce 1994 založil orchestr ZUŠ města Brna Mladí Brněnští Symfonikové, jehož je doposud uměleckým vedoucím a šéfdirigentem. S těmito mladými hudebníky nastudoval a provedl mj. Čtvrtou symfonii J.B. Foerstra „Veliká noc“, Symfonii č.9 „Novosvětská“ A. Dvořáka a kantátu Svatební košile téhož autora. Pedagogicky působí na brněnské Konzervatoři v oborech ansámblový zpěv a komorní sbor a je dirigentem operního studia. Je uměleckým vedoucím a dramaturgem Komorní Opery JAMU a tamtéž vyučuje na katedře dirigování. Taktéž působí jako regenschori při kostele sv. Máří Magdalény v Brně. Je členem a uměleckým vedoucím mužského vokálního kvarteta QVOX od jeho založení v roce 1997.

Ondřej Múčka

Pochází z Brna. Své první hudební zkušenosti sbíral na různých brněnských hudebních školách, na kterých se učil hrát na housle. Během studia na Biskupském gymnáziu v Brně začal navštěvovat Základní uměleckou školu se zaměřením na chrámovou hudbu v Brně. Zde obdržel své první hodiny varhan, liturgiky a zpěvu. Po maturitě na Biskupském gymnáziu v roce 1997 byl přijat na Hudební a výtvarnou vysokou školu v rakouském Grazu, kde sedmileté studium Katolické chrámové hudby zakončil třemi magisterii z varhanní literatury a improvizace, z dirigování sboru a orchestru a z gregoriánského chorálu.V průběhu tohoto studia měl možnost podílet se pěvecky i hráčsky na mnoha hudebních festivalech jak ve štýrském regionu, tak i mimo hranice Rakouska a Evropy. Po návratu do České republiky je zaměstnán jako regenschori při kostele sv. Jakuba v Brně. Od září 2006 pracuje v Brněnské diecézi jako člen diecézní organologické komise a učí na Konzervatoři evangelické akademie v Kroměříži.

Jiří Miroslav Procházka

Pěvec, skladatel a iniciátor kulturních akcí. Vzdělání získal na Konzervatoři Brno, VŠMU v Bratislavě a pražské HAMU. Krom vlastních kompozic (např. Hodiny, Legenda o sv. Ludmile, Mea culpa, Ztracený, Pověst o Golemovi, Mše ke cti sv. mučednice a mnoho dalších) se věnuje klasickému zpěvu, především poučené interpretaci staré hudby. Hostuje na několika operních scénách, koncertně vystoupil s celou řadou domácích i zahraničních hudebních těles. Má za sebou řadu autorských projektů (kupř. Čierná zem, Domov je tam daleko, daleko, daleko, Duality, (D)obrovský Skácel, Člověk na hraně svobody aj.).

Hlavní koordinátor
Jiří Miroslav Procházka
+420 731 079 313
Interní produkční
Jakub Václavek
+420 723 240 064
Produkce Velikonočního festivalu duchovní hudby
Lucie Šnajdrová
+420 604 121 001